Yangshuo Mountain Retreat
Gaotian Town, Yulong River
Yangshuo, Guangxi, 541907, China
86 773 8777 091
86 7738 777 092

Contact us here to reserve your seat now as space is limited. 

  • Mountain Retreat Yangshuo Thankgsgiving 2014