Yangshuo Mountain Retreat
Gaotian Town, Yulong River
Yangshuo, Guangxi, 541907, China
86 773 8777 091
86 7738 777 092

Yangshuo Village Inn, Moon Hill Village, Yangshuo

  • View of Village Inn Yangshuo hotel - Guilin China

View from rooftop Italian restaurant, Luna

  • View of Moon Hill from rooftop Yangshuo restaurant Luna and Village Inn Yangshuo hotel - Guilin China

Chicken pasta at Luna

  • Pasta at Village Inn Yangshuo hotel The Grove - Guilin Yangshuo China

Our shady pomelo grove, private and cool

  • Thai guests at Village Inn Yangshuo hotel - Guilin China

Our shady pomelo grove, private and serene

Village Inn reception

  • Ming Dynasty Lobby doors at Village Inn Yangshuo - Guilin China