Yangshuo Mountain Retreat
Gaotian Town, Yulong River
Yangshuo, Guangxi, 541907, China
86 773 8777 091
86 7738 777 092

โปรแกรมการเรียนรู้กลางแจ้งในYangshuo

  • Hiking from Mountain Retreat Yangshuo Retreat - accommodation Yangshuo Guilin China

Yangshuoเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นิยมมากที่สุดสำหรับโปรแกรมการเรียนรู้โรงเรียนกลางแจ้งระหว่างประเทศในประเทศจีน เราขอแนะนำ ZenQuest เป็นผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมของการผจญภัยที่ไม่ซ้ำกันประสบการณ์การเรียนรู้ในเมืองหยาง คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่ดีของพวกเขาในเว็บไซต์ของตนหรือ ติดต่อกับพวกเขาที่นี่ .