Yangshuo Mountain Retreat
Gaotian Town, Yulong River
Yangshuo, Guangxi, 541907, China
86 773 8777 091
86 7738 777 092

รายละเอียดสถานที่ตั้ง

 

การนำทาง