Yangshuo Mountain Retreat
Yulong River Road, Gaotian Town
Yangshuo County, Guangxi Zhuang, 541907, China
86 773 8777 091
86 7738 777 092

Yangshuo map download

Map of Yangshuo for taxi to Yangshuo Mountain Retreat

Download this PDF to show to a taxi driver or to ask directions.